ZAPISY!
AKROBATYKA BRZOSTEK

Acro Brzostek NABÓR
czwartek – 16.00 – 17.00 (od 6 lat – grupa początkująca)
Acro Brzostek I
czwartek – 17.00 – 18.00 (od 7 lat-  grupa podstawowa i średniozaawansowana)
Acro Brzostek II
czwartek – 18.00 – 19.00( od 10 lat – grupa średniozaawansowana)

Zapisy na zajęcia prowadzone są do grup przez stronę internetową. 
Każdy chętny uczestnik musi się zapisać, niezależnie czy jest członkiem klubu, czy dopiero chce do nas dołączyć!

UWAGA! O zakwalifikowaniu dziecka do danej grupy ostatecznie decyduje
TRENER – z myślą o dzieciach, by mogły rozwijać się w swoim tempie i możliwościach 🙂

W przypadku wątpliwości, do jakiej grupy zapisać dziecko, prosimy o kontakt z
Trenerem Gabrielem tel. 722 248 546

Korzyści z uprawiania sportów gimnastycznych:

  • poprawa sylwetki oraz eliminowanie wad postawy
  • rozwój wszystkich zdolności motorycznych
  • rozwój zmysłu równowagi oraz orientacji w przestrzeni
  • rozwój umiejętność pracy indywidualnie oraz w zespole
  • uczą skupienia, zaangażowania i poświęceń
  • rozwój koncentracji oraz dyscypliny

Prowadzimy również sekcje w : Jaśle, Bieczu, Dębicy, Rzeszowie.


NABÓR oraz Osoby chcące kontynuować zajęcia prosimy o wypełnienie formularza

Płatności za zajęcia:

! NOWY RACHUNEK BANKOWY !

Prosimy o dokonywanie wpłat członkowskich na konto bankowe
Diamond Team  
60 1140 2004 0000 3102 8064 9625
ul. kard. Karola Wojtyły 227b/6
Tytułem wpłaty: imię i nazwisko dziecka, sekcja oraz miesiąc (za który jest wpłata). 
Termin płatności : do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.

REGULAMIN ZAJĘĆ (kliknij aby wyświetlić) 
(akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z jego podpisaniem)